| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

This version was saved 14 years, 2 months ago View current version     Page history
Saved by agremon
on April 5, 2010 at 11:24:24 am
 

Unha wiki sobre o ruído e as súas molestias. En Galego e castelán

      • sempre en mellora ** (se queres participar enviando colaboracións, nas, etc, contacta co autor)

 

 

Novas sobre o ruído

Historia do ruído en Ribadeo

Artigos, documentos, ...

 

 

Webs sobre ruído (en castelán, inglés ou galego):

 

Blog de fagacor (federación galega de asociacións contra o ruído)

http://santiagosinruido.wordpress.com/

http://www.ruidos.org

http://castellonsinruidos.blogspot.com

http://www.ehu.es/acustica/index.html

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/paisaje_sonoro/index.html

http://www.vantoll.nl/sil

http://medioambiente.madrid.org/areastematicas/atmosfera/ruido/ruido.html

http://europa.eu.int/comm/environment/noise

http://ew2005.osha.eu.int

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica

http://www.juristas-ruidos.org

http://www.contraelruido.org

http://granada.contraelruido.org

http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml

http://www.elruido.com

http://www.menosruido.com

http://auriol.free.fr/psychosonique/ruido.htm

 

 

Outros sitios do autor:

http://feirasdeciencia.wikispaces.com/

http://ribadeando.blogspot.com/

(máis actualizado que esta páxina)

 

Por: Antonio Gregorio Montes / Ribadeo (Galicia,España)

(correo_e: agremon2001 en yahoo punto es)

 


Nota sobre imaxes: premendo co botón dereito do rato sobre elas e escollendo ver imaxe, pódese ver en tamaño máis adecuado para a súa lectura.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.