| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

This version was saved 14 years, 11 months ago View current version     Page history
Saved by agremon
on August 20, 2009 at 10:43:06 am
 

Unha wiki sobre o ruído e as súas molestias. En Galego e castelán

  • en comezos ** (se queres participar enviando colaboracións, nas, etc, contacta co autor)

 

 

Novas sobre o ruído

Historia do ruído en Ribadeo

Artigos, documentos, ...

 

 

Webs sobre ruído (en castelán, inglés ou galego):

 

Blog de fagacor (federación galega de asociacións contra o ruído)

http://www.ruidos.org

http://castellonsinruidos.blogspot.com

http://www.ehu.es/acustica/index.html

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/paisaje_sonoro/index.html

http://www.vantoll.nl/sil

http://medioambiente.madrid.org/areastematicas/atmosfera/ruido/ruido.html

http://europa.eu.int/comm/environment/noise

http://ew2005.osha.eu.int

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica

http://www.juristas-ruidos.org

http://www.contraelruido.org

http://granada.contraelruido.org

http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml

http://www.elruido.com

http://www.menosruido.com

http://auriol.free.fr/psychosonique/ruido.htm

 

 

Outros sitios do autor:

http://feirasdeciencia.wikispaces.com/

http://ribadeando.blogspot.com/

(máis actualizado que esta páxina)

 

Por: Antonio Gregorio Montes / Ribadeo (Galicia,España)

(correo_e: agremon2001 en yahoo punto es)

 


Nota sobre imaxes: premendo co botón dereito do rato sobre elas e escollendo ver imaxe, pódese ver en tamaño máis adecuado para a súa lectura.

 

 
 
 
 
 
 
 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.